Formy wsparcia

W ramach Projektu oferowane są następujące formy wsparcia:

 1. KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z EGZAMINEM:
  1. na każdym poziomie tematyka skoncentrowana na codziennych praktycznych sytuacjach prawdopodobnych w pracy zawodowej, rozwijająca umiejętności w 4 zintegrowanych sprawnościach: mówienia, słuchania, pisania i czytania,
  2. Uczestniczka/Uczestnik Projektu może skorzystać z 2 semestrów nauki języka (120 godz. lekcyjnych), na wskazanym poziomie, co pozwala na realne podniesienie kwalifikacji językowych,
  3. zajęcia będą się odbywać w grupach max. 12-os., 2-3 razy w tygodniu po max. 4 godz. lekcyjne (45 min),
  4. możliwe spotkania: przedpołudniem, popołudniu, w weekend,
  5. forma zajęć stacjonarna lub zdalna w czasie rzeczywistym,
  6. Uczestniczka/Uczestnik Projektu po ukończeniu 2 semestrów jest zobligowana/y do przystąpienia do wybranego egzaminu zewnętrznego (m.in. TELC, TGLS, TOEIC, BULATS),
  7. Uczestniczka/Uczestnik Projektu będzie miała/miał zapewniony komplet materiałów – podręcznik i ćwiczenia.
 2. SZKOLENIE KOMPUTEROWE Z EGZAMINEM (CERTYFIKOWANE):
  1. tematyka szkolenia:
   • Zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie zdalnym – ramowy program: elektroniczne zarządzanie dokumentacją (EZD), e-podpis, platformy usług elektronicznych, praca na wspólnych plikach lub
   • Tworzenie i rozwój rozwiązań chmurowych – ramowy program: modele chmur i rodzaje usług w chmurze, zabezpieczenia, tożsamość, zarządzanie, monitorowanie, raportowanie, standardy prywatności, zgodności i ochrony danych.
  2. zajęcia będą się odbywać w grupach średnio 12-os., 3 dni średnio w tygodniu po 8 godz. lub 6 dni po 4 godz.,
  3. możliwe spotkania: przedpołudniem, popołudniu, w weekend,
  4. forma zajęć stacjonarna lub zdalna w czasie rzeczywistym,
  5. na szkoleniach w formie stacjonarnej Uczestniczka/Uczestnik Projektu otrzyma materiały szkoleniowe: podręczniki oraz długopis, notes, teczkę i pendrive,
  6. na szkoleniach w formie zdalnej Uczestniczka/Uczestnik Projektu otrzyma skrypt w wersji elektronicznej,
  7. na szkoleniach w formie stacjonarnej przysługuje przerwa kawowa i lunch,
  8. Uczestniczka/Uczestnik Projektu po ukończeniu szkolenia jest zobligowana/y do przystąpienia do wybranego egzaminu zewnętrznego (m.in. ECCC lub VCC),
  9. Uczestniczka/Uczestnik Projektu otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, a po zdanym pozytywnie egzaminie – certyfikat potwierdzający kwalifikacje.
 3. SZKOLENIE KOMPUTEROWO-TECHNOLOGICZNE:
  1. szkolenia z kompetencji cyfrowych w ramach obszarów DIGCOMP
  2. tematyka szkolenia na poziomie podstawowym:
   • NX CAD 1 – ramowy program: interfejs użytkownika, tworzenie wirtualnych modeli przestrzennych, narzędzia Hole i Shell, tworzenie złożeń lub
   • Programowanie sterowników logicznych Siemens SIMATIC S7-300/400 – ramowy program: podstawowe zagadnienia dot. programowalnych sterowników logicznych PLC, budowa sterowników logicznych SIMATIC S7-300/400 oraz oprogramowania SIMATIC Step 7, funkcje programowania PLC, konfiguracja, obsługa i monit. programu użytkownika w sterownikach SIMATIC S7-300/40, języki graficzne LAD, FBD, zasady programowania oraz rozkazy w języku STL lub
   • Programowanie Siemens SIMATIC S7-1200 w TIA PORTAL – ramowy program: budowa i funkcjonowanie sterowników logicznych serii S7-1200, programowanie, konfiguracja, obsługa oraz diagnostyka sterowników SIEMENS SIMATIC S7-1200, programowanie paneli operatorskich SIMATIC HMI Basic Panel przy pomocy środowiska SIMATIC STEP7 Basic.
  3. zajęcia będą się odbywać w grupach średnio 10-os. (max 12-os), 5 dni po 7 godz., 10 dni po 3-4 godz. lub inne,
  4. możliwe spotkania: przedpołudniem, popołudniu, w weekend,
  5. forma zajęć stacjonarna lub zdalna w czasie rzeczywistym,
  6. Uczestniczka/Uczestnik Projektu otrzyma materiały szkoleniowe: podręczniki oraz długopis, notes, teczkę i pendrive,
  7. na szkoleniach w formie stacjonarnej przysługuje przerwa kawowa i lunch,
  8. Uczestniczka/Uczestnik Projektu po ukończeniu szkolenia jest zobligowana/y do przystąpienia do egzaminu wewnętrznego w formie testu,
  9. po uzyskaniu minimum 60% pozytywnych odpowiedzi Uczestniczka/Uczestnik Projektu otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia i nabycie kompetencji.
 4. EGZAMIN CERTYFIKUJĄCY KWALIFIKACJE JĘZYKA ANGIELSKIEGO (BEZ KURSU):
  1. TELC, TOEIS, TGLS, BULATS lub równoważny,
  2. przeprowadzony przez licencjonowane (certyfikowane) instytucje egzaminacyjne (licencja telc GmbH/TGLS).
 5. EGZAMIN CERTYFIKUJĄCY KWALIFIKACJE KOMPUTEROWE ICT (BEZ SZKOLENIA):
  1. VCC, ECCC, lub równoważny
  2. UP po zdanym pozytywnie egz. otrzymają certyfikat potwierdzający kwalifikacje.

ORGANIZACJA SZKOLENIA KOMPUTEROWO-TECHNOLOGICZNEGO W FORMIE ZDALNEJ

W naszej siedzibie powstały profesjonalne studia webinarowe, umożliwiające dostęp do oprogramowania i sprzętu. Wykorzystujemy do tego celu niezbędne technologie w postaci zdalnych platform szkoleniowych – ZOOM. Celem naszych działań jest zapewnienie klientom ciągłości podnoszenia kompetencji technicznych w najbardziej komfortowych warunkach. Gwarantujemy utrzymanie wysokiej jakości w każdym z obszarów naszej działalności.

Sposób PREFEROWANY:

 • Uczestniczka/Uczestnik szkolenia otrzymuje dostęp do naszego komputera poprzez PULPIT ZDALNY.
 • Uczestniczka/Uczestnik nie musi instalować specjalistycznego oprogramowania.
 • Uczestniczka/Uczestnik ma możliwość udostępnienia prowadzącemu swojego pulpitu lub prowadzący może podejść bezpośrednio do fizycznego komputera, na którym pracuje uczestnik.

OPROGRAMOWANIE ZOOM

1. Jaką platformę zdalnej edukacji wykorzystuje firma EMT-Systems podczas szkoleń ON-LINE? Jako organizator i gospodarz szkolenia wykorzystujemy wersję PRO oprogramowania ZOOM. Uczestniczkom/Uczestnikom szkolenia wystarczy wersja bezpłatna BASIC. Aby skorzystać z platformy, należy pobrać i zalogować się w aplikacji ZOOM lub zalogować się na stronie.

2. Co, jeśli w czasie trwania kursu wystąpią problemy techniczne z połączeniem lub oprogramowaniem? Podczas całego szkolenia są Państwo aktywnie połączeni z prowadzącym poprzez platformę zdalnej edukacji. Nad przebiegiem szkolenia czuwają również służby informatyczne EMT. W każdej chwili możemy skontaktować się telefonicznie i rozwiązać problem. W razie problemów technicznych zawsze zaproponujemy alternatywną formę dostępu do oprogramowania.

3. Czy przed rozpoczęciem szkolenie możliwe jest przetestowanie z firmą EMT poprawnej działalności oprogramowania? TAK. Na 2 lub 3 dni przed kursem, dla każdej grupy odrębnie, wykonamy próbne połączenie. Sprawdzimy poprawność zainstalowania oprogramowania.

4. Jakie wymagania stawiane są połączeniu typu „zdalny pulpit”? Preferujmy połączenie z wykorzystaniem zdalnego pulpitu poprzez aplikację UltraVNC. Wymagana szybkość łącza to 25 Mb/s.

5. Czy w trakcie szkolenia wymagany jest drugi monitor? Nie, lecz zdecydowanie ułatwi on pracę – na jednym monitorze będzie można obserwować pracę prowadzącego szkolenie, a na drugim realizować ćwiczenia samodzielnie. Innymi słowy, przełączanie aplikacji na jednym monitorze na dłuższą metę może być uciążliwe.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved ADN AKADEMIA 2023